Společnost Hatespo s.r.o. je provozovatelem tepelného hospodářství města Habartov.

habartov